South African Dialing Codes
free fax to email number
Postal Codes Logo

South African Postal Codes

A web site with a comprehensive list of postal codes of all cities in South Africa

Custom Search
 
Click on the starting letter for the city's postal code

0-A   Ba-Bl   Bm-Bz   C  D   E  F   G  H   I  J   Ka-Ki  Kl-Kz   L  Ma-Mf   Mg-Mz   N   O  P   Q  R   Sa-Sk   Sl-Sz   T  U   V  W   X Y Z

Click on the starting letter for the city's postal code

glasses for babies


Place Name Box Code Street Code Town Name
E-freedom Save 0079 Pretoria
Eagle Park 7941 Grassy Park
Eagle's Nek 4960 Butterworth
Eagle's Nest 2091 Johannesburg
Eagles Landing 2040 Johannesburg
Earlsfield 4037 Marble Ray
East Bank 2090 Johannesburg
East Driefontein 2509 2499 Carletonville
East End 9300 9300 Bloemfontein
East End 4018 Durban
East Geduld 1568 1559 Springs
East Geduld Ext 1559 Springs
East London 5200 5201 -
East Lynne 0186 Pretoria
East Lynne Ext 2 0186 Pretoria
East Park 1754 Kagiso
East Park Ext 2, 5 1754 Kagiso
East Rand 1462 Boksburg
East Rock 7550 Durbanville
East Town 2195 Johannesburg
East Village 1459 Boksburg
Eastbourne Farm 2952 2952 Osizweni
Eastbury 4068 Phoenix
Eastbury Park 4158 Phoenix
Eastcliff 2190 Johannesburg
Eastcliff 7200 Hermanus
Eastdene 1050 1055 Middelburg
Eastern Extension 6529 George
Eastern Uit 6529 George
Eastfield 1475 Rusloo
Eastfield Ext 10, 16, 23 1475 Rusloo
Eastford Downs 6571 Knysna
Eastford Ridge 6571 Knysna
Eastgate 2103 2090 Johannesburg
Eastgate Ext 2148 2090 Johannesburg
Eastgate Ext 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18 2148 2090 Johannesburg
Eastlake 7945 Muizenberg
Eastlake Island 7945 Muizenberg
Eastlake Village 7945 Muizenberg
Eastleigh 1609 Edenvale
Eastridge 7785 Mitchells Plain
Eastvale 1558 1559 Springs
Eastwolds 3241 Donnybrook
Eastwood 0083 Pretoria
Eastwood 3201 Pietermaritzburg
Eatonside 1904 1929 Vereeniging
Ebende 5000 Idutywa
Ebenhaeser 8149 Lutzville
Ebhotwe 5040 Willowvale
Ebilanyoni 3185 Paulpietersburg
Ebony Park 1690 1632 Tembisa
Ebony Park Ext 4 1690 1632 Tembisa
Ebony Park Ext 5 1632 Tembisa
Ebumnandini 1754 Kagiso
Echibini 3242 Ozwatini
Edelweiss 1577 1559 Springs
Edelweiss Ext 1559 Springs
Edelweiss Ext 1, 3, 6 1559 Springs
Eden 6529 George
Eden Glen 1613 1609 Edenvale
Eden Glen Ext 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 51, 55, 59, 60 1609 Edenvale
Eden Park 7560 Brackenfell
Eden Park 1455 1458 Alberton
Eden Park 1034 Witbank
Eden Park Ext 1 1458 Alberton
Eden Store 4260 Izingolweni
Edenburg 9908 9908 -
Edenburg 2128 2191 Johannesburg
Edendale 1609 Edenvale
Edendale 3217 3201 Pietermaritzburg
Edenhill 1609 Edenvale
Edenhoogte 9908 9908 Edenburg
Edenvale 1610 1609 Gauteng
Edenvale Ext 1 1609 Edenvale
Edenville 9535 9535 Free State
Edgardale 2092 Johannesburg
Edge Of The Vaal 1911 Vanderbijlpark
Edgemead 7407 7441 Cape Town
Edleen 1625 1619 Kempton Park
Edleen Ext 1, 3, 5, 13 1619 Kempton Park
Edness 5130 Tabankulu
Edonqaba 5609 5601 King William's Town
Edrayini 3010 Tugela Ferry
Eduan Park 0699 Polokwane
Eduwin 1415 Germiston
Edward Road 4270 Uvongo
Eendekuil 7335 Piketberg
Eendrag 2266 2266 Evander
Eensaam 1059 -
Eerste River 7103 7100 Cape Town
Eerstegoud 0701 Polokwane
Eerstemyn 9466 9459 Welkom
Eersterus 0021 0022 Pretoria
Eersterus 0401 -
Eersterus Ext 4, 5, 6 0022 Eersterus
Efaye 3236 Dalton
Effingham Heights 4051 Durban North
Egagasini 3972 Mkuze
Egoso 5050 Engcobo
Egugwini 4310 Inanda
Ehashini 3226 Elandskop
Ehewu 5362 Whittlesea
Ehrlichpark 9312 9301 Bloemfontein
Eikefontein 7571 7570 Kraaifontein
Eikenbosch 7530 Bellville
Eikendal 7570 Kraaifontein
Eikenhof 1872 Meyerton
Eikepark 1759 Randfontein
Eiland 0885 -
Eindhoven 7100 Eerste River
Eisleben 0818 Polokwane
Ejees 1739 Krugersdorp
Eka Homu 0831 Malamulele
Ekandustria 1028 Bronkhorstspruit
Ekangala 1021 1021 Bronkhorstspruit
Ekangala Ext A, B, C, D, E, F, G 1021 Ekangala
Ekhombe 3859 Nkandla
Ekhwezeni Hostel 1435 Katlehong
Ekklesia 0186 Pretoria
Ekklesia Ext 1, 3 0186 Pretoria
Eksteenfontein 8284 Port Nolloth
Ekukhanyeni 3857 Melmoth
Ekulindeni 1301 Belfast
Ekumanazeni 4310 Inanda
Ekuphakameni 4310 4309 Inanda
Ekuphuleni 6191 Kenton On Sea
Ekuphumleni 3242 Ozwatini
Ekuphumleni 5360 Whittlesea
Ekuphumleni 7784 Khayelitsha
Ekuthuleni 4103 -
Ekuvukeni 3383 -
Ekuvukeni 1 2920 Wasbank
Ekwendeni 3020 Pomeroy
El Toro Park 8301 Kimberley
Elandia 2571 Klerksdorp
Elandia 9499 Kroonstad
Elands Bay 8110 Piketberg
Elandsdoring 0485 Groblersdal
Elandsdrif 1747 1739 Muldersdrif
Elandsfontein 1779 Westonaria
Elandsfontein 1406 1601 -
Elandsfontein Rail 1429 Elandsfontein
Elandsgoud 2508 2499 Carletonville
Elandshaven 1449 Alberton
Elandshaven 1429 Elandsfontein
Elandshaven Ext 3 1429 Elandsfontein
Elandsheuwel 2571 Klerksdorp
Elandshoek 1208 Nelspruit
Elandshoogte 5480 Maclear
Elandskop 3226 Pietermaritzburg
Elandskraal 3017 Dundee
Elandslaagte 2900 Ladysmith
Elandspark 2197 Johannesburg
Elandspoort 0032 0183 Pretoria
Elandsrand 2499 Carletonville
Elandsrand 0250 Brits
Elandsridge 2499 Carletonville
Elandsvlei 1759 Randfontein
Elangeni 6506 Mossel Bay
Elarduspark 0047 0181 Pretoria
Elarduspark Ext 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 0181 Waterkloof
Elarduspark Ext 26 0181 -
Elcedes 2094 Johannesburg
Eldo Manor 0157 Centurion
Eldoglen 0171 0157 -
Eldopark 0166 0157 Pretoria
Eldorado 0718 Raditshaba
Eldoradopark 1813 1811 -
Eldoradopark Ext 1811 Eldoradopark
Eldoradopark Ext 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 1811 Eldoradopark
Eldoraigne 0171 0157 Centurion
Eldoraigne Ext 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47 0157 Centurion
Eldorette Ext 1 0182 Pretoria North
Election Park 1916 Vanderbijlpark
Electrapark 8301 Kimberley
Electric City 7100 Eerste River
Electron 2197 Johannesburg
Elephant Park 6109 Addo
Elfindale Estate 7945 Heathfield
Elgin 7180 Grabouw
Eliliba Ext 10 1632 Tembisa
Elim 7580 Kuils River
Elim 7284 7284 -
Elim Hospital 0960 0960 Louis Trichardt
Elite 9869 Phuthaditjhaba
Elitha 5100 Umtata
Elitha Park 7784 Khayelitsha
Elladoone 2197 Johannesburg
Ellaton 2571 Klerksdorp
Ellaton Ext 2571 Klerksdorp
Elliot 5460 5460 -
Elliotdale 5070 5070 -
Ellis Park 2094 Johannesburg
Ellis Park 4051 Durban North
Ellisras 0555 0555 -
Elma Park 1641 1609 Edenvale
Elmeston 0532 Ellisras
Elnor Estate 7490 Matroosfontein
Eloff 2211 Delmas
Eloffsdal 0084 Moot
Elonwabeni 7791 Khayelitsha
Elricht Estate 7646 Paarl
Elsburg 1407 1428 Germiston
Elsburg Ext 1 1428 Germiston
Elsenburg 7607 Stellenbosch
Elsies River 7480 7490 Matroosfontein
Elsieshof 2094 Johannesburg
Elspark 1418 1428 Germiston
Elspark Ext 1, 2, 3, 4 1428 Germiston
Elti Villas 0922 0920 Louis Trichardt
Elti Villas Ext 1 0920 -
Eltonhill 2196 Johannesburg
Eltonhill Ext 2, 3 2196 Johannesburg
Elugelweni 4735 Mount Ayliff
Elukwatini 1192 Belfast
Elundini 6200 Port Elizabeth
Elwyn Park 7764 Lansdowne
Elysium 4185 Ifafa Beach
Emabheleni 5100 Umtata
Emabondvweni 1337 Shongwe Mission
Emachobeni 4310 4309 Inanda
Emafusini 3080 Dannhauser
Emagabeni 4189 -
Emakuleni 1519 Daveyton
Emakwezeni 3880 Empangeni
Emalahleni 1039 1039 Witbank
Emantlaneni 4828 Lusikisiki
Emanyiseni 3977 Ingwavuma
Emapulazini 4310 4309 Inanda
Emazabekweni 3306 Highflats
Embalenhle 2285 2285 Evander
Embalenhle Ext 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2285 2285 -
Embalenhle Ext 5 2285 Embalenhle
Embali 2513 2513 Carletonville
Emberton 3610 Gillitts
Emblem 5090 Mount Frere
Embonisweni 1252 Kabokweni
Embuyeni 4342 Ndwedwe
Emdeni 1861 Naledi
Emdeni Ext 1861 Naledi
Emdeni Ext 1, 2, 3, 4 1861 Naledi
Emdeni North 1861 Naledi
Emdeni South 1861 Naledi
Emdumezulu 4105 Umbumbulu
Emerald Hill 6011 6070 Port Elizabeth
Emfihlweni 1632 Tembisa
Emfundweni 3080 Dannhauser
Emgulatshani 2389 Piet Retief
Emjindini 1309 Barberton
Emlanjeni 0363 Thabazimbi
Emmarentia 2029 2195 -
Emmarentia Ext 2195 Johannesburg
Emmaus 3605 3610 Pinetown
Emmaus 3343 -
Emona 4399 Tongaat
Emondlo 3105 Vryheid
Emoyeni 2952 2952 Osizweni
Emoyeni 3805 -
Emoyeni 3350 Bergville
Emoyeni 4275 Margate
Empangela 3880 Empangeni
Empangeni 3880 -
Empangeni Station 3910 Empangeni
Emphithi 3084
Empumalanga 0458 Marble Hall
Empumeni 3885 -
Empunga 3286 Kranskop
Empungeni 4450 4449 Stanger
Emthembeni 4340 4339 Verulam
Emzinoni Ext 1, 2, 3 2311 Bethal
Emzinoni Ext 4, 6 2312 Bethal
Emzinoni Ext 5 2312 2311 Bethal
Endicott 1574 1559 Springs
Endlovini 3867 Mtunzini
Engcobo 5050 -
Engonyameni 3867 Mtunzini
Engonyameni 4031 Umlazi
Enhlalakahle 3500 3500 Greytown
Enhlanzeni 1632 Tembisa
Enhlanzeni 3700 Hammarsdale
Enjabulweni 2959 -
Enka Nini 1519 Daveyton
Enkanyezi 3360 Colenso
Enkelbult 0556 Ellisras
Enkulekweni 3302 Howick
Ennerdale 1826 1830 -
Ennerdale Ext 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 30 1830 Ennerdale
Enon 6125 Kirkwood
Enqoleni 3880 Empangeni
Enselsrust 2778
Ensizwakazi 3610 Pinetown
Entabeni 0307 Rustenburg
Entshonalanga Ext 1632 Tembisa
Entshongwe 3989 Jozini
Entumbane 2388 Piet Retief
Envis 4804 Bizana
Enyokeni 3905 -
Eplangweni 4470 Mapumulo
Eppindust 7475 7460 Goodwood
Epping Forest 7490 Matroosfontein
Epping Garden Village 7460 Goodwood
Epping Industrial 7475 7460 Goodwood
Epping Industrial Area 7475 7460 Goodwood
Epping Industrie 7475 7460 Goodwood
Epsom Downs 2152 2191 Johannesburg
Epworth 3201 Pietermaritzburg
Eqebe 5460 Elliot
Equestria 0184 -
Equestria Estates 0184 -
Equestria Ext 111 0081
Equthubeni 5050 Engcobo
Eqwabe 5435 Dordrecht
Erasmia 0023 0183 Pretoria
Erasmus 1020 Bronkhorstspruit
Erasmus Village 0200 Rosslyn
Erasmuskloof 0048 0181 Pretoria
Erasmuskloof Ext 2, 3, 4 0048 0181 Pretoria
Erasmusrand 0165 0181 Pretoria
Erasmusrand Ext 4 0181 Waterkloof
Eric Dodd 6229 Uitenhage
Erijaville 7140 Strand
Erinvale 7130 Somerset West
Ermelo 2350 2351 -
Ermelo Ext 1, 2, 4, 6, 14 2351 Ermelo
Ernestville 8301 Kimberley
Escom House 1983 Sebokeng
Escombe 4093 Queensburgh
Escombe Street 4240 4240 Port Shepstone
Esdabrook 5100 Umtata
Eshowe 3815 3815 -
Esibongile 3000 3000 Dundee
Esidakeni 3879 Empangeni
Esidonini 4310 Inanda
Esidumbini 4403 Tongaat
Esidunjini 3242 Ozwatini
Esifushane 3291 Merrivale
Esigedleni 4406 Tongaat
Esigodini 3217 3201 Edendale
Esikhawini 3887 3887
Esikhawini J1 3887 3887 Esikhawini
Esikhawini Section H 3887 3887 Esikhawini
Esikhawini Section J 3887 3887 Esikhawini
Esikhobeni 5376 Cofimvaba
Esimfakaneni 5100 Umtata
Esiphambanweni 3934 Nongoma
Esitezi 3233 Wartburg
Esizameleni 2480 Wakkerstroom
Esperanza Village 4200 Umzinto
Esplanade 4001 Durban
Esplanade 5201 East London
Esselen Park 6850 Worcester
Esselenpark 1626 Kempton Park
Essenwood 3900 3900 Richards Bay
Essexvale 6070 Port Elizabeth
Essexwold 2007 Johannesburg
Essopville 6970 Beaufort West
Estadeal 6012 Port Elizabeth
Estcourt 3310 3310
Estera 1428 Germiston
Esterpark 1619 Kempton Park
Esterpark Ext 1, 9 1619 Kempton Park
Estoire 9323 Kagisanong
Eston 3740 -
Etafuleni 4309 Inanda
Etafuleni 3200 Pietermaritzburg
Etete 4431 -
Ethandokukhanya 2380 Piet Retief
Ethembeni 8940 Prieska
Etholeni 2920 Wasbank
Ethubelihle 2271 Kriel
Ethwathwa 1519 1519 -
Ethwathwa East 1519 Daveyton
Ethwathwa Ext 3, 16 1519 -
Ethwathwa West 1519 1519 -
Ethwathwa West Ext 2 1519 Ethwathwa
Eureka 9430 Virginia
Eureka 9701 Bethlehem
Eureka 9744 Burgersdorp
Eureka Estate 7490 Elsies River
Eurekaville 5950 Noupoort
Europe 7750 Guguletu
Evander 2280 2280 -
Evans Park 2091 Johannesburg
Evansdale 5050 Engcobo
Evaton 1985 1984 Mafatsana
Evaton Ext 1, 3, 6, 7 1984 Mafatsana
Evaton North 1980 1984 Residensia
Evaton West 1980 1984 Mafatsana
Evaton West Ext 1, 5, 11 1984 Mafatsana
Evaton West Ext 4 1980 1984 Mafatsana
Eveleigh 1459 Boksburg
Eventide 3003 3000 Dundee
Everest 1426 Tokoza
Everest Heights 4339 Verulam
Everestpark 2351 Ermelo
Everglen 7550 Durbanville
Everite 7560 Brackenfell
Eversdal 7550 Durbanville
Eversdal Heights 7550 Durbanville
Everton 3625 3610 Pinetown
Everton Cemetary 1984 Mafatsana
Excelsior 9760 9760 -
Excom 2023 Johannesburg
Express Gifts 3204 Pietermaritzburg
Exton Road 9313 Bloemfontein
Eyepeta 9702 Bohlokong
Ezakheni 3381 3381
Ezakheni Ext 3381 3381
Ezakheni Section B, C, D, E 3381 3381
Ezamokuhle 2490 Amersfoort
Ezenzeleni 9890 Warden
Ezibayeni 3942 -
Ezibeleni 5326 5326 -
Ezidulini 3101 Emondlo
Ezifundeni 3960 Hluhluwe
Ezihlabathini 2920 Wasbank
Ezihlabatini 4035 Marble Ray
Ezimangweni 4310 4309 Inanda
Ezimbokodweni 4126 Umbogintwini
Ezimfabeni 3865 Mahlabatini
Ezimpisini 3976 Mkuze
Ezimpohlo 3821 -
Ezimpondweni 4342 Ndwedwe
Ezindlovini 4349 -
RCP Commercial Property Brokers
   
home | contact us | disclaimer | resources | privacy policy
  Looking for an office to rent?
Copyright 2008 www.postal-codes.co.za