South African Dialing Codes
free fax to email number
Postal Codes Logo

South African Postal Codes

A web site with a comprehensive list of postal codes of all cities in South Africa

Custom Search
 
Click on the starting letter for the city's postal code

0-A   Ba-Bl   Bm-Bz   C  D   E  F   G  H   I  J   Ka-Ki  Kl-Kz   L  Ma-Mf   Mg-Mz   N   O  P   Q  R   Sa-Sk   Sl-Sz   T  U   V  W   X Y Z

Click on the starting letter for the city's postal code


Place Name Box Code Street Code Town Name
N1 City 7463 7460 Goodwood
Naas Farm 2952 Osizweni
Naas Plaas 2952 Osizweni
Nababeep 8265 8265 -
Naboomspruit 0560 0560 -
Nagina 3604 3610 Chatsworth
Nahoon 5210 5241 East London
Nahoon Dam 5201 East London
Nahoon Valley 5241 East London
Nahoon Valley Park 5241 East London
Naickers Farm 4142 Chatsworth
Naidoo Park 8315 Beaconsfield
Naledi 1869 1861 -
Naledi 9701 9701 Bethlehem
Naledi 0743 Mashashane
Naledi Camp 1861 Naledi
Naledi Ext 1 1861 Naledi
Naledi Ext 2 1861 Naledi
Naledi Village 0743 Mashashane
Namahadi 9830 Frankfort
Namahadi 9869 Witsieshoek
Namakgale 1391 1391 Phalaborwa
Nambiti 3380 3370 Ladysmith
Namibia North 9323 Kagisanong
Namibia Square 9323 Kagisanong
Nanascol 1911 Vanderbijlpark
Nancefield 1808 1811 Pimville
Nancefield 0904 -
Nancefield Ext 1 1811 Eldoradopark
Nancefield Hostels 1811 Eldoradopark
Nancefield Industrial Sites 1811 Eldoradopark
Napier 7270 7270 -
Napierville 3201 Pietermaritzburg
Nasaret 1052 1055 Middelburg
Nashville 1809 Pimville
Natal University 3296 Pietermaritzburg
Natal Witness 3293 Pietermaritzburg
Natalspruit 1431 Katlehong
Nature's Valley 7130 Somerset West
Naturena 2064 2095 Johannesburg
Naturena Ext 11, 19 2064 2095 Johannesburg
Naturena Ext 13, 15, 26 2095 Johannesburg
Naturena Ext 21 2095
Naudeville 9459 Welkom
Naval View 9301 Bloemfontein
Navalsig 9301 Bloemfontein
Navorsdorp 0184 Silverton
Nazareth 3600 3610 Pinetown
Ncala Section 1431 Katlehong
Ncalu 3278 -
Ncambedlana 5100 Umtata
Ncanara 6180 Port Elizabeth
Ncandu 2946
Ncera 5265 East London
Ncerana 4960 Butterworth
Ncise 5107 Umtata
Ncizele 5043 Willowvale
Ncolosi 5170 Tsolo
Ncora 5403 -
Ncoti 5184 Qumbu
Ncotshane 3151 -
Ncuncuzo 5380 Cofimvaba
Ncwabakazi 3960 Hluhluwe
Ncwadi 3226 Elandskop
Ndabakazi 4962 -
Ndabeni 7405 Maitland
Ndakeni 5091 Mount Frere
Ndebele Section 1550 Tsakane
Ndibela 5000 Idutywa
Ndida 3886 Kwadlangezwa
Ndikwe 3859 Nkandla
Ndindini 4820 Lusikisiki
Ndlambe 6139 Peddie
Ndlangubo 3880 Empangeni
Ndlazi Section 1434 Kwenzekile
Ndombeni 3935 Mtubatuba
Ndondondwane 3271 Kranskop
Ndondotha 3915 Kwambonambi
Nduli 6838 6835 Ceres
Ndulinde 3803 Gingindlovu
Ndumakudu 5120 Port St Johns
Ndumo 3965 Mkuze
Ndumo 3996 Jozini
Ndundulu 3817 Eshowe
Ndwebu 3306 Highflats
Ndwebu 1, 2 3306 Highflats
Ndwedwe 4342 -
Neandertal 0714 Polokwane
Neave Tsp 6001 Port Elizabeth
Nebo 1059 Witbank
Nederburg 7627 7646 Huguenot
Nederburghoogte 7646 Paarl
Nederlandpark 2351 Ermelo
Needs Camp 5201 East London
Neilersdrif 8862 -
Nel Acres 1200 Nelspruit
Nellmapius 0122 Pretoria
Nellmapius Ext 4 0122 Pretoria
Nelly 0648 Potgietersrus
Nelsig 5860 Pearston
Nelsonia 1961 Meyerton
Nelspoort 6973 6973 Beaufort West
Nelspruit 1200 1201 -
Nelspruit Ext 1200 1201 Nelspruit
Nelspruit Ext 10 1201 Nelspruit
Nelspruit Ext 2, 4, 5, 6, 9, 15, 21 1200 1201 Nelspruit
Nelspruit North 1219 1201 -
Nelsville 1201 Nelspruit
Nelverton 5400 Tsomo
Nemato 6173 Port Alfred
Nepon 6625 Oudtshoorn
Nerina 7550 Durbanville
Nerissa Estate 7780 Lansdowne
Neserhof 2571 Klerksdorp
Netherby 3228 Impendle
Netreg 7764 Gatesville
New Brighton 7070 Victoria West
New Brighton 2196 Johannesburg
New Brighton 5100 Umtata
New Brighton 5319 Queenstown
New Brighton 5780
New Brighton 5850 Somerset East
New Brighton 5920 Steynsburg
New Brighton 7000 De Aar
New Brighton 6200 6200 Port Elizabeth
New Canada 2093 Johannesburg
New Centre 2001 Johannesburg
New Clydesdale 2245 Van Dyksdrif
New Cottages 4156 4068 Phoenix
New Cross Roads 7750 Nyanga
New Dawn Park 4037 Marble Ray
New Doornfontein 2094 Johannesburg
New Eersterus 0429 0429 Hammanskraal
New Era 1559 Springs
New Germany 3620 3610 Pinetown
New Green Point 7784 Khayelitsha
New Hanover 3230 Dalton
New Haven 4170 Umkomaas
New Hope Town 6506 Mossel Bay
New Horizon 7100 Eerste River
New Horizons 6606 6600 Plettenberg Bay
New Kabah Loc 6241 Gambleville
New Location 2380 Piet Retief
New Location 6255 Klipplaat
New Location 9400 9400 Brandfort
New Location 9944 9944 Wepener
New Location 9950 9950 Zastron
New Location 6280 Graaff-reinet
New Location 9650 Heilbron
New Location 9702 Bethlehem
New Macassar Village 7130 Somerset West
New Machavie 2529 Potchefstroom
New Modder 1501 Benoni
New Muckleneuk 0181 Waterkloof
New Nek 5100 Umtata
New Orleans 7646 Paarl
New Park 8301 Kimberley
New Pateni 3782 Richmond
New Redruth 1449 Alberton
New Rest 5319 Queenstown
New State Areas 1559 Springs
New Tafelsig 7785 Mitchells Plain
New Township 8301 8301 Kimberley
New Village 1300 Barberton
New Village Ext 1300 Barberton
New Village Ext 1 1300 Barberton
New Woodlands 7785 Mitchells Plain
New York 7646 Paarl
New Zweletemba 6850 Worcester
Newark 4480 Darnall
Newcastle 2940 2940
Newcastle Industrial Area 2940 Newcastle
Newclaire 7300 Malmesbury
Newclare 2112 2093 Johannesburg
Newfields 7764 Athlone
Newhco 7655 Wellington
Newholme 3201 Pietermaritzburg
Newlands 7725 7700 Cape Town
Newlands 5201 East London
Newlands 0049 0181 Pretoria
Newlands 2092 Johannesburg
Newlands 4037 Marble Ray
Newlands 6970 Beaufort West
Newlands East 4037 Marble Ray
Newlands Ext 0181 Pretoria
Newlands Ext 2092 Johannesburg
Newlands Ext 1, 2, 9 0049 0181 Pretoria
Newlands Hostel 7750 7750 Nyanga
Newlands West 4037 Marble Ray
Newmarket 1449 Alberton
Newmarket Park 1449 Alberton
Newmarket Park Ext 1 1449 Alberton
Newrest 7750 Guguletu
Newrest 4960 Butterworth
Newton 4380 Maidstone
Newton 8301 Kimberley
Newton 7655 Wellington
Newton Park 6055 6045 Port Elizabeth
Newtown 4400 4399 Tongaat
Newtown 4449 Stanger
Newtown 2113 2001 Johannesburg
Newtown 4310 4309 Inanda
Newtown 8420 Postmasburg
Newtown 5720 Fort Beaufort
Newtown 5820 Cookhouse
Newtown 8190 Calvinia
Newtown C 4310 Inanda
Newtown Section A 4310 4032 Inanda
Newtown Section B, C 4310 4309 Inanda
Newville 2114 Johannesburg
Ngangelizwe 5100 5100 Umtata
Ngcelwane 5722 -
Ngcwanguba 5085 Mqanduli
Ngcwazi 5708 Alice
Ngema Section 1431 Katlehong
Ngilanyoni 4105 Umbumbulu
Ngisana 3000 Dundee
Ngobi 0408 Temba
Ngobozi 4960 Butterworth
Ngodwana 1209 Nelspruit
Ngome 3111 Vryheid
Ngongozayo 4800 Bizana
Ngonweni 4310 Inanda
Ngonyama 5415 Lady Frere
Ngonyameni 4741 -
Ngoqokazi 4309 Inanda
Ngozi 5137 -
Ngqeleni 5140 5140 -
Ngqubusini 5170 Tsolo
Ngqungqu 5081 Mqanduli
Ngqutura 5000 Idutywa
Ngqwaru 5400 Tsomo
Ngqwatha 9535 Edenville
Nguga 3227 Impendle
Ngula 3378 Ladysmith
Nguni Section 1475 Rusloo
Ngwabe 1058 Sekhukhune
Ngwanamaya 0734 Tholongwe
Ngwane 5000 -
Ngwaritsi 1059 Nebo
Ngweding 0399 Saulspoort
Ngwelezana 3880 Empangeni
Ngwengweni 3855 Nkandla
Ngwenyathi 5221 5221 Mdantsane
Ngxabangu 5380 Cofimvaba
Ngxakaza 5609 -
Nhlangenyuka 3867 Mtunzini
Nhlapho Section 1431 Katlehong
Nhlazatshe 3116 Vryheid
Nhlazatshe 3217 3201 Edendale
Nhlazuka 3783 Richmond
Nhloshane 3856 Nkandla
Nhlungwana 4310 4309 Inanda
Nhlungwane 3865 Mahlabatini
Nhlwathi 3873 -
Nhlwathi 3937 Hlabisa
Nicomar 0082 Hercules
Niekerkshoop 8930 8930 Prieska
Nietverdiend 2874 Zeerust
Nieu-bethesda 6286 Graaff-reinet
Nieuveld 6976 6970 -
Nieuw Nooiensfontein 7580 Kuils River
Nieuwoudtville 8180 8180 -
Nigel 1490 1491 -
Nigel Ext 1, 2 1491 Nigel
Nimrodpark 1619 Kempton Park
Ninapark 0156 0182 Pretoria
Ninapark Ext 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 0156 0182 Ninapark
Ninapark Ext 27 0182 Ninapark
Nirvana 0699 Polokwane
Nirvana Estate 7806 Constantia
Nirvana Hills 4147 4093 Northdene
Nissenville 6655 Ladismith
Njombo 5400 Tsomo
Nkambako 0883 Polokwane
Nkande 3024 Blood River
Nkandla 3855 -
Nkandla Village 3855 Nkandla
Nkanga 5162 Libode
Nkangala 3935 Mtubatuba
Nkanini 2952 2952 Osizweni
Nkanyezini 3200 Pietermaritzburg
Nkaus 4788 Queen's Mercy
Nkelabantwana 3246 Howick
Nkidikitlana 0639 Rebone
Nkogolwe 0398 Mogwase
Nkomo 0840 Giyani
Nkonyeni 3350 Bergville
Nkowankowa 0870 0870 Letaba
Nkozo 4810 Flagstaff
Nkqubela 6704 6705 Robertson
Nkululeko 3233 Wartburg
Nkululeko 9786 Barkly East
Nkumandeni 5141 Ngqeleni
Nkumane 3741 -
Nkumbanyuswa 4342 Ndwedwe
Nkungumathe 3855 Nkandla
Nkungwini 5095 Mount Frere
Nkunzimbini 4824 Lusikisiki
Nkuri 0858 Giyani
Nkwalini 3816 Eshowe
Nkwazi 3223 -
Nkwe 0616 Potgietersrus
Nkwenkwezini 6170 Port Alfred
Nobel Park 7530 Bellville
Nobelpark 6850 Worcester
Nobokwe 5402 Tsomo
Nobuhle 7784 Khayelitsha
Nocomboshe 3010 Tugela Ferry
Nocwane 5017 Idutywa
Nodalane 4255 -
Noenieput 8813 Upington
Nokaneng 0435 Hammanskraal
Nokomis 5007 Idutywa
Nokukhanya 6166 Bathurst
Nolabakazi 5100 Umtata
Noldick 1961 Meyerton
Noll 6462 Uniondale
Nollothville 8280 Port Nolloth
Nollsworth Park 4019 Durban North
Nomadolo 5100 Umtata
Nomaheya 4990 Nqamakwe
Nomaranjana 3272 Kranskop
Nomdiya 3874 -
Nomlacu 4800 Bizana
Nomonde 5500 Molteno
Nompumelelo 6544 George
Nomvalo 5173 -
Nomzamo 7144 7140 Strand
Nomzamo 5920 Steynsburg
Nomzamo Informal 7140 Strand
Nondweni 3137 Nqutu
Nongoma 3950 -
Nonkqubela 7793 7784 Khayelitsha
Nonkululeko 4933 -
Nonoti Library 4480 Darnall
Nonparella 0617 Rebone
Nonqubela Loc 6185 Alexandria
Nontsizana 7750 7750 Guguletu
Nonzwakazi 5780
Nonzwakazi 7000 De Aar
Nooiensfontein 7580 Kuils River
Nooitgedacht 1747 1739 Krugersdorp
Nooitgedacht 2620 Orkney
Nooitgedacht 7490 Matroosfontein
Noordbrug 2522 2531 Potchefstroom
Noordeinde 6056 6001 Port Elizabeth
Noordeinde 5201 East London
Noorder-paarl 7623 7646 Paarl
Noordgesig 1804 Orlando
Noordhang 2153 2188 Johannesburg
Noordhang Ext 3 2153 2188 Johannesburg
Noordheuwel 1739 1739 Krugersdorp
Noordheuwel 6185 Alexandria
Noordheuwel Ext 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 1739 Krugersdorp
Noordheuwel Ext 2, 4 1739 1739 Krugersdorp
Noordheuwel Ext 9, 10 1739 Krugersdorp
Noordhoek 7979 Fish Hoek
Noordhoek 7340 Citrusdal
Noordhoek 6335 Patensie
Noordhoek 9301 Bloemfontein
Noordhoek 9499 Kroonstad
Noordkaap 1304 Nelspruit
Noordkruin 1756 1739 Krugersdorp
Noordloch 1911 Vanderbijlpark
Noordmanville 9913 9913 Trompsburg
Noordsig 3880 Empangeni
Noordstad 9302 Bloemfontein
Noordwes 6715 Ashton
Noordwyk 1687 1687 Halfway House
Noordwyk Ext 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 31 1687 1687 Halfway House
Noordwyk Ext 14 1687 1687 Noordwyk
Noorsekloof 6331 Jeffreys Bay
Norfolk Park 7945 Tokai
Norkem Park 1631 1618 Kempton Park
Norkem Park Ext 1618 Kempton Park
Norkem Park Ext 1, 2, 3, 4 1618 Kempton Park
Norlim 8583 8583 Taung Station
Normandi 7570 Kraaifontein
Normandien 2940 Newcastle
Normanville 6059 Port Elizabeth
Norscot 2055 2196 Johannesburg
Norscot Ext 1 2196 Sandton
North Bank 5201 East London
North Beach 4063 4001 Durban
North Crest 5100 Umtata
North End 6056 6001 Port Elizabeth
North End 5201 East London
North Gate 7500 Parow
North Pine 7560 Brackenfell
North Riding 2162 2169 -
North Riding Ext 1, 2, 4, 6 2162 2169 North Riding
North Riding Ext 22 2169 -
North Shore Estate 7806 Constantia
North Villa 1501 Benoni
Northam 0360 -
Northcliff 2115 2195 Johannesburg
Northcliff 7200 Hermanus
Northcliff Ext 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26 2195 Johannesburg
Northcliff Ext 19, 20, 25 1709 Florida
Northcliff View 2195 Johannesburg
Northcroft 4068 Phoenix
Northdale 1739 Krugersdorp
Northdale 3201 Pietermaritzburg
Northdale Dam 4399 Tongaat
Northdene 4064 4093 Durban
Northdene 1911 Vanderbijlpark
Northdene 2499 Carletonville
Northdene Park 4093 Queensburgh
Northern Acres 2196 Johannesburg
Northern Park 3201 Pietermaritzburg
Northgate Ext 2162 -
Northlands 2116 Johannesburg
Northlands Park 4449 Stanger
Northmead 1511 1501 Benoni
Northmead Ext 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17 1501 Benoni
Northridge Park 4162 Durban
Northview 8301 Kimberley
Northway 4065 4051 Durban
Northwold 2155 2188 Johannesburg
Northwold Ext 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 40, 44 2155 2188 Johannesburg
Northwold Ext 21 2155 2188 Northwold
Norton 1401 Germiston
Norton Square 7441 Milnerton
Norvalspont 9797 Colesberg
Norwood 2117 2192 Johannesburg
Norwood 5100 Umtata
Norwood Estate 7490 Elsies River
Noshezi 3200 Pietermaritzburg
Notintsila 5160 Libode
Nottingham Road 3280 Estcourt
Noupoort 5950 5950 -
Nourivier 8252 Kamieskroon
Nova Constantia 7806 -
Novuka 3227 Impendle
Noxowa 5160 Libode
Noycedale 1491 Nigel
Nozambula 3915 Kwambonambi
Nqabeni 4682 Port Shepstone
Nqadu 5020
Nqadu Great Place 5035 Umtata
Nqamakwe 4990 -
Nqancule 4990 Nqamakwe
Nqetho 3651 Pinetown
Nqoloza 5380 Cofimvaba
Nqumakala 5400 Tsomo
Nqutu 3135
Nqutyana 5119 -
Nsavulani 0842 Giyani
Nseleni 3882 Empangeni
Nshongweni 3690 Hammarsdale
Nsikazi 1240 1240 -
Nsiligwane 3170 Pongola
Nsingane 4470 Stanger
Nsingweni 3806 Gingindlovu
Nsizwane 1345 Komatipoort
Nsuze 4400 4399 Tongaat
Ntabamhlophe 3318
Ntabankulu 4816 -
Ntabaskop 4342 Ndwedwe
Ntabathemba 5365 Cradock
Ntabebomvu 3135 Nqutu
Ntabencuka 5160 Libode
Ntabengadlinkomo 4800 Bizana
Ntabeni 4342 Ndwedwe
Ntaboduli 5180 Qumbu
Ntambanani 3880 Empangeni
Ntangeni 4800 Bizana
Ntha 9630 Lindley
Nthuthukoville 3200 Pietermaritzburg
Ntibane 5150 Ngqeleni
Ntile 5120 Port St Johns
Ntlafatsong 9476 Odendaalsrus
Ntlamvukazi 4800 Bizana
Ntlangano 5180 Qumbu
Ntlangwini 4742 Maluti
Ntlanzame 1818 Tshiawelo
Ntlanzini 5040 Willowvale
Ntlaza 5114 Umtata
Ntlenzi 4810 Flagstaff
Ntloloane 0776 Polokwane
Ntlozelo 4800 Bizana
Ntokozweni 4089 4066 Umlazi
Ntokozweni F6, H2 4089 Umlazi
Ntokozweni Section F, S, T 4066 Ntokozweni
Ntokozweni Section Q 4089 4066 Umlazi
Ntola 4810 Flagstaff
Ntondweni 3935 Mtubatuba
Ntsaka 5100 Umtata
Ntsesha 4990 Nqamakwe
Ntshidi 3880 Empangeni
Ntshilini 5100 Umtata
Ntshintshi 5380 Cofimvaba
Ntsima 0711 Polokwane
Ntsimbakazi 5000 Idutywa
Ntsimbini 5123 -
Ntsingisi 4800 Bizana
Ntsito 5400 Tsomo
Ntsizwa 4736 Mount Ayliff
Ntsubane 4820 Lusikisiki
Ntsundwane 5160 Libode
Ntswanatsati 9850 Cornelia
Ntsweletsoku 2891 Zeerust
Ntukusweni 3680 Cato Ridge
Ntumeni 3830 Eshowe
Ntunda 1330 -
Ntunjambili 3282 Kranskop
Ntuze 3867 Mtunzini
Ntuzuma 4032 Kwazimele
Ntuzuma 4360 4359 Kwamashu
Ntuzuma E, G, H 4032 4359 Kwamashu
Ntywenka 5170 Tsolo
Nucam 2355 2355 Ermelo
Nuffield 1559 Springs
Numbi 1248 Nelspruit
Nuwe Dorpsgebied 8301 8301 Kimberley
Nuwe Langerug 6850 Worcester
Nuwe Lokasie 2380 Piet Retief
Nuwe-smitsdorp 0706 Polokwane
Nuwedorp 7345 Darling
Nuwedorpsgebied 8301 Kimberley
Nuweland 7725 7700 Cape Town
Nuwerus 8201 Bitterfontein
Nuwerus 5319 Queenstown
Nwamankena 0915 Giyani
Nwamanungu 0932 0932 Giyani
Nwamitwa 0871 0871 Tzaneen
Nxamagele 5000 Idutywa
Nxamalala 3200 Pietermaritzburg
Nxaxo 4960 Butterworth
Nyakallong 9492 9490 Allanridge
Nyakane 9661 Bothaville
Nyandana 5204 East London
Nyandeni 5164 Libode
Nyanga 7755 7750 Cape Town
Nyanga East 7750 Nyanga
Nyanga Junction 7756 Guguletu
Nyaniso 4751 Magadla
Nyanisweni 5185 Qumbu
Nyanyadu 3004 Dundee
Nyeweni 5096 Mount Frere
Nyidlana 4990 Nqamakwe
Nylpark 0600 -
Nylstroom 0510 0510
Nylstroom Ext 8, 11 0510 0510 Nylstroom
Nyokana 5040 Willowvale
Nyongane 1249 Nelspruit
Nyoni 3802 Mandeni
Nyulula 4990 Nqamakwe
Nyumaga 4960 Butterworth
Nyuswa 3660 Bothas Hill
Nywara 5000 Idutywa
Nzhelele 0993 0993 Sibasa
Nzimakazi 3856 Mahlabatini
Nzokhulayo 4242 Ndwedwe
Nzombane 3298 Umzimkhulu
Nzuleni Section 1550 Tsakane
Offices to rent
   
home | contact us | disclaimer | resources | privacy policy
  Looking for commercial property to rent?
Copyright 2008 www.postal-codes.co.za