South African Dialing Codes
free fax to email number
Postal Codes Logo

South African Postal Codes

A web site with a comprehensive list of postal codes of all cities in South Africa

Custom Search
Click on the starting letter for the city's postal code

0-A   Ba-Bl   Bm-Bz   C  D   E  F   G  H   I  J   Ka-Ki  Kl-Kz   L  Ma-Mf   Mg-Mz   N   O  P   Q  R   Sa-Sk   Sl-Sz   T  U   V  W   X Y Z

Click on the starting letter for the city's postal code


Place Name Box Code Street Code Town Name
Ubombo 3970 Empangeni
Ugie 5470 -
Uif 0052 Pretoria
Uitenhage 6230 6229 -
Uitkyk 2843 Madikwe
Uitkyk 6400 Kareedouw
Uitsig 7493 Ravensmead
Uitsig 7655 Wellington
Uitsig 8423 Mancorp Mine
Uitsig 9301 Bloemfontein
Uitsig 9499 Kroonstad
Uitval 2921 -
Uitval 3320
Uitzicht 7550 Durbanville
Uitzicht 7570 Kraaifontein
Ulco 8390 8390 -
Ulundi 3838 -
Ulundi D 3838 -
Ulwazi 3981 -
Umasizakhe 6280 Graaff-reinet
Umbhedula 3609 3609 Pinetown
Umbilo 4075 4001 Durban
Umbogintwini 4120 4126 Amanzimtoti
Umbumbulu 4105 -
Umdloti Beach 4350 4319 Umhlanga Rocks
Umdloti Heights 4340 4339 Verulam
Umdoni 4193
Umdoni Village 4184 Pennington
Umgababa 4126 Amanzimtoti
Umgeni 4001 Durban
Umgeni Estate 3290 Howick
Umgeni Heights 4051 Durban North
Umgeni Park 4098 4051 Durban North
Umhlali 4390 4390 Tongaat
Umhlanga Manors 4021 4319 Umhlanga Rocks
Umhlanga Ridge 4319 Umhlanga Rocks
Umhlanga Rocks 4320 4319 -
Umhlathuze 3880 Empangeni
Umhlatuzana 4054 4092 Chatsworth
Umkhuza 4342 Ndwedwe
Umkomaas 4170 4170
Umkomaas Valley 3742 -
Umlaas Road 3730 Hammarsdale
Umlazi 4031 4066
Umlazi 5 Ext 2 4031 Umlazi
Umlazi A1, A2, Aa, C, C1, C2 4089 Umlazi
Umlazi C3, Cc, D3 4031 Umlazi
Umlazi Dx1 4144 Umlazi
Umlazi E4, E7, E9 4089 Umlazi
Umlazi F Section 4031 4066 Umlazi
Umlazi F1 4089 Umlazi
Umlazi F11 4031 Umlazi
Umlazi F2 4089 Umlazi
Umlazi F3, F6, F9, Fx6 4031 Umlazi
Umlazi Glebe 4089 Umlazi
Umlazi Gx4 4031 Umlazi
Umlazi Gx5 4148 Umlazi
Umlazi Gx8-9 4031 Umlazi
Umlazi H1, Hx1 4148 Umlazi
Umlazi Hx14, Hx17, Hx4 4031 Umlazi
Umlazi J Section 4066 Umlazi
Umlazi K Section 4066 Umlazi
Umlazi L Section 4066 Umlazi
Umlazi N 4031 4066 Umlazi
Umlazi New Village 4031 Umlazi
Umlazi P Section 4066 Umlazi
Umlazi Q 4089 4066 Umlazi
Umlazi S1, T, V4, V6 4089 Umlazi
Umlazi W Section 4066 Umlazi
Umlazi White City 4031 Umlazi
Umlazi Y Section 4066 Umlazi
Umngazana 5120 Port St Johns
Umngazi Mouth 5120 Port St Johns
Umnonjaneni 1632 Tembisa
Umnonjaneni Ext 5 1632 Tembisa
Umsunduze 4342 Ndwedwe
Umsunduzi 3680 Cato Ridge
Umtata 5099 5100 -
Umtata Mouth 5100 Umtata
Umtata North 5127 Umtata
Umtentweni 4235 -
Umthambeka 1632 Tembisa
Umthambeka Ext 11 1632 Tembisa
Umvoti Slopes 3259 Dalton
Umvotikloof 3262 Greytown
Umzimhle 2627 Orkney
Umzimkhulu 3297 -
Umzimkulu Mill 4240 Port Shepstone
Umzinto 4200 -
Umzinto Sta 4201 Umzinto
Umzinyathi 4309 Inanda
Umzumbe 4225 -
Unathi 7750 Guguletu
Underberg 3257 -
Unibell 7539 Bellville
Uniedal 7612 7600 Stellenbosch
Uniepark 7600 Stellenbosch
Unified 1709 Florida
Unified Ext 4 1709 Florida
Unigray 2197 Johannesburg
Union 1401 Germiston
Union Ext 1, 3, 4, 6, 7, 10 1401 Germiston
Union Ext 10, 11, 12, 13, 14 1401 Germiston
Union Settlements 1401 Germiston
Uniondale 6460 6460 -
Unique Homes 9323 Kagisanong
Unisa 0003 Pretoria
Unisarand 0148 Pretoria
Unisel 9477 Welkom
Unit One 9783 9783 Thaba Nchu
Unitas Park 1942 1943 Vereeniging
Unitas Park Ext 1 1943 Vereeniging
Unitas Park Ext 3 1942 1943 -
Unitra 5117 Umtata
Universitas 9321 9301 Bloemfontein
Universitas Ridge 9301 Bloemfontein
Universitas West 9301 Bloemfontein
Universiteit Van Kwazulu Natal 4041 Durban
Universiteitsoord 7600 Stellenbosch
University Estate 7925 Woodstock
University Of Bloemfontein 9301 Bloemfontein
University Of Kwazulu Natal 4041 Durban
University Of Port Elizabeth 6031 Port Elizabeth
University Of Potchefstroom 2531 Potchefstroom
Upington 8800 8801 -
Upington Ext 12, 19, 40, 41, 42 8801 Upington
Upper Agnes 5435 Dordrecht
Upper Claremont 7708 Claremont
Upper Ferncliffe 3201 Pietermaritzburg
Upper Ncuncuzo 5380 Cofimvaba
Upper Nseleni 3884 Empangeni
Upper Tongaat 4402 Tongaat
Upper Tsojana 5380 Cofimvaba
Upper Wynberg 7800 Plumstead
Uraniaville 2571 Klerksdorp
Urbanville 6529 George
Usutu 0624 Potgietersrus
Uthokozani 1346 -
Utility 8301 Kimberley
Utjane 0743 Mashashane
Utlwanang 2784 Mafikeng
Utlwaneng 2680 2680 Christiana
Utrecht 2980 2980
Utsane 0770 Polokwane
Uvongo 4270 -
Uyaya 3269 Kranskop
Wvf 0052 Pretoria
RCP Commercial Property Brokers
   
home | contact us | disclaimer | resources | privacy policy
   
Copyright 2008 www.postal-codes.co.za